Wiley lanza unha nova interface que anuncian con melloras na navegación e con novas funcionalidades e que conleva tamén un cambio do actual nome Wiley Interscience a Wiley Online Library.

Atoparedes máis información sobre o lanzamento e a nova versión en español nos seguintes enlaces:

http://info.onlinelibrary.wiley.com/SpringboardWebApp/userfiles/wcp/file/WILEY_ONLINE_LIBRARY_LAUNCH_ANNOUNCEMENT_FINAL_Spanish.pdf

http://info.onlinelibrary.wiley.com/SpringboardWebApp/userfiles/wcp/file/ESP_WOLPG.pdf

Ou se queredes ampliar información poderedes acudir á páxina habilitada por Wiley sobre este tema na que se inclúen entre outras informacións de interese sesións formativas:

http://info.onlinelibrary.wiley.com/view/0/index.html

http://info.onlinelibrary.wiley.com/view/0/Training.html

Fai dous meses IEEE mellorou a súa plataforma IEEE Xplore, para coñecer as novas funcionalidades pódense ver vídeos demostrativos ou anotarse nas formacións que aparecen na súa web:

http://www.ieee.org/publications_standards/publications/subscriptions/newieeexplore/tools_tutorials.html

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia