Órganos de goberno

Actualmente os membros que conforman os órganos de goberno son:

Consello de Goberno

 • D. Salvador Naya Fernández (Presidente)
 • Dª. Bárbara González Núñez (Secretaria)
 • D. Domingo Calvo Dopico (Vogal pola Universidade da Coruña)
 • D. Vicente Pérez Muñuzuri (Vogal pola Universidade de Santiago de Compostela)
 • D. Javier Ferreira Fernández (Vogal pola Universidade de Santiago de Compostela)
 • Dª. Mª Belén Rubio Armesto (Vogal pola Universidade de Vigo)
 • D. José Mª Martín Moreno (Vogal pola Universidade de Vigo)
 • Mauro Fernández Dabouza (Vogal polo Centro de Supercomputación de Galicia)

Comisión Técnica

 • D. Salvador Naya Fernández (Presidente)
 • Dª Bárbara González Núñez (Directora Técnica)
 • Dª María Isabel Casal Reyes (Universidade de Santiago de Compostela)
 • D. Pedro Incio Piñeiro (Universidade da Coruña)
 • D. Gerardo Marraud González (Universidade de Vigo)
Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia