Órganos de goberno

Actualmente os membros que conforman os órganos de goberno son:

Consello de Goberno

 • D. JOSÉ MANUEL GARCÍA VÁZQUEZ (Presidente)
 • Dª BÁRBARA GONZÁLEZ NÚÑEZ (Secretaria)
 • Dª ISABEL RODRÍGUEZ-MOLDES REY (Vogal pola Universidade de Santiago de Compostela)
 • D. LUIS OTERO GONZÁLEZ (Vogal pola Universidade de Santiago de Compostela)
 • D. SALVADOR NAYA FERNÁNDEZ (Vogal pola Universidade da Coruña)
 • D DOMINGO CALVO DOPICO (Vogal pola Universidade da Coruña)
 • Dª ASUNCIÓN LONGO GONZÁLEZ (Vogal pola Universidade de Vigo)
 • D. JAVIER GARCÍA TOBÍO (Vogal polo Centro de Supercomputación de Galicia)

Comisión Técnica

 • D. JOSÉ MANUEL GARCÍA VÁZQUEZ (Presidente)
 • Dª BÁRBARA GONZÁLEZ NÚÑEZ (Directora Técnica)
 • Dª MARÍA ISABEL CASAL REYES (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Dª ANGELES CAMPOS RODRÍGUEZ (Universidade da Coruña)
 • D. GERARDO MARRAUD GONZÁLEZ (Universidade de Vigo)
Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia