Procesos selectivos levados a cabo anteriormente no CBUG

.

Estes son as os procesos selectivos levados a cabo anteriormente no CBUG:.

.

Bases para a selección dun Director/a Técnico/a para o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (19/06/2011-29/09/2011)

 • Resolución (19 de xuño de 2011) (230Kb) – Bases para a participación no proceso selectivo dun director/a técnico/a para o CBUG.
 • Resolución (14 de xullo de 2011)  – Lista provisional de admitidos e excluídos para a selección dun director/a técnico/a para o CBUG.
 • Resolución (10 de agosto de 2011)  – Lista definitiva de admitidos e excluídos para a selección dun director/a técnico/a para o CBUG.
 • Resolución (29 de setembro de 2011) (88Kb) – Resolución da presidencia do CBUG pola que se eleva a definitiva a proposta da comisión de selección no proceso de selectivo dun director/a técnico/a para o CBUG.

.

Unha praza, como persoal laboral temporal interino, grupo II : Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática (11/02/2009-02/04/2009)

 • Resolución (2 de abril de 2009) (83Kb) – Resolución da Dirección Técnica do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pola que se contrata persoal laboral interino para este organismo.
 • Resolución (31 de marzo 2009) (107Kb) – Resolución do tribunal do proceso selectivo para a cobertura dun posto de Persoal Laboral Temporal Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática Grupo II (categoría 27) mediante o nomeamento de persoal interino (Resolución da dirección do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia do 16 de marzo de 2009) pola que se aproba o nome do aspirante que superou o proceso selectivo.
 • Resolución (25 de marzo de 2009) (102Kb) – Resolución do tribunal do proceso selectivo para a cobertura dun posto de persoal laboral temporal Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática Grupo II (categoría 27), mediante o nomeamento de persoal interino (Resolución da dirección do Consorcio do 16 de marzo de 2009) pola que se aproba a seguinte corrección de erros e data para as entrevistas.
 • Resolución (24 de marzo de 2009) (102Kb) – Resolución do tribunal do proceso selectivo para a cobertura dun posto de persoal laboral temporal Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática Grupo II (categoría 27), mediante o nomeamento de persoal interino (Resolución da dirección do Consorcio do 16 de marzo de 2009) pola que se aproba a publicación do seguinte baremo definitivo e data para as entrevistas.
 • Resolución (16 de marzo de 2009) (100Kb) – Resolución do tribunal do proceso selectivo para a cobertura dun posto de persoal laboral temporal Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática Grupo II (categoría 27), mediante o nomeamento de persoal interino (Resolución da dirección do Consorcio do 16 de marzo de 2009) pola que se aproba a publicación do seguinte baremo provisional.
 • Resolución (6 de marzo de 2009) (192Kb) – Resolución pola que se aproban as bases que rexerán o proceso selectivo para a cobertura dun posto de persoal laboral temporal Técnico/a superior diplomado/a en informática (grupo II categoría 27), mediante o nomeamento de persoal interino.
 • Resolución (25 de febreiro de 2009) (83Kb) – Declarado deserto – Resolución do tribunal do proceso selectivo para a cobertura dun posto de persoal laboral temporal Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática Grupo II (categoría 27), mediante o nomeamento de persoal interino (Resolución da dirección do Consorcio do 10 de febreiro de 2009) pola que se declara deserto o proceso selectivo.
 • Resolución (11 de febreiro de 2009) (494Kb) – Resolución pola que se aproban as bases que rexerán o proceso selectivo para a cobertura dun posto de persoal laboral temporal Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática Grupo II (categoría 27), mediante o nomeamento de persoal interino.
 • Resolución (11 de febreiro de 2009) (77Kb) – Resolución da dirección técnica do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pola que se convoca proceso selectivo para a cobertura dunha praza de persoal laboral temporal de grupo II Técnico/a Superior Diplomado/a en Informática mediante o nomeamento de persoal interino.

.

Tres prazas, como persoal laboral fixo, grupos I e III : Bibliotecario/a, Analista Programador e Encargado/a de Administracion (30/05/2007-04/06/2008)

.

Dúas prazas, como persoal laboral temporal, grupos II e III : Xestor/a de Documentación e Analista Programador (9/08/2006-23/11/2006)

 • Resolución (23 de novembro de 2006) (28Kb) – Resolución do Director Técnico do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pola que se nomea persoal laboral temporal na praza de grupo II Xestor de Documentación.
 • Resolución (20 de novembro de 2006) (49Kb) – Resolución do Director Técnico do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pola que se nomea persoal laboral temporal na praza de grupo III Analista Programador.
 • Resolución (20 de novembro de 2006) (28Kb) – Resolución do Director Técnico do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia con data 9 de agosto de 2006, elevando a definitiva a proposta do tribunal da aspirante que superou o proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo II Xestor de Documentación.
 • Resolución (14 de novembro de 2006) (103Kb) – Resolución do tribunal, cualificación da entrevista persoal e cualificación final para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo II Xestor de Documentación.
 • Resolución (14 de novembro de 2006) (80Kb) – Resolución do Director Técnico do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia con data 9 de agosto de 2006, elevando a definitiva a proposta do tribunal da aspirante que superou o proceso selectivo para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo III Analista Programador.
 • Resolución (13 de novembro de 2006) (98Kb) – Resolución do tribunal, cualificación da entrevista persoal e cualificación final para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo III Analista Programador.
 • Resolución (9 de novembro de 2006) (98Kb) – Resolución do tribunal, cualificación do 2º exercicio para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo II Xestor de Documentación.
 • Resolución (7 de novembro de 2006) (96Kb) – Resolución do tribunal, cualificación do 2º exercicio para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo III Analista Programador.
 • Resolución (31 de outubro de 2006) (96Kb) – Resolución do tribunal, cualificación do 1º exercicio para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo III Analista Programador.
 • Resolución (2 de novembro de 2006) (98Kb) – Resolución do tribunal, cualificación do 1º exercicio para cubrir unha praza de persoal laboral temporal grupo II Xestor de Documentación.
 • Resolución (28 de outubro de 2006) (65Kb) – Respostas correctas do primeiro exercicio celebrado o día 28 de outubro para a cobertura dunha praza de Analista Programador, grupo III.
 • Resolución (13 de outubro de 2006) (66Kb) – Resolución do 13 de outubro de 2006 do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, pola que se aproba e fai pública a lista definitiva de admitidos ao proceso selectivo para a cobertura de dous postos de traballo das categorías correspondentes ó grupo II e III do persoal laboral temporal do Consorcio.
 • Resolución (21 de setembro de 2006) (83Kb) – Resolución do 21 de setembro de 2006 do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, pola que se aproba e fai pública a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a cobertura de dous postos de traballo das categorías correspondentes ó grupo II e III do persoal laboral temporal do Consorcio.
 • Resolución (17 de agosto de 2006) (176Kb) – Resolución do 9 de agosto de 2006 pola que se convoca proceso selectivo para a cobertura de dous postos de traballo das categorías correspondentes ao grupo III e II do persoal laboral temporal do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia. [DOG Nº 158 – Xoves, 17 de agosto de 2006].
 • Resolución (9 de agosto de 2006) (136Kb) – Resolución do Director Técnico do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pola que se establecen as bases do proceso selectivo para a cobertura de dous postos de traballo das categorías correspondentes ó grupo II e III do persoal laboral temporal do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.

.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia