Science tamén nos advirte que inicialmente a páxina pode ir máis lenta, ou pode haber erros con contidos anteriores ó 2005, estes erros son propios do cambio e irán solucionándose segundo transcorra o tempo.

Para ver estes cambios pódese acceder a través de: http://www.sciencemag.org

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia