O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG) foi absorbido, con data efectiva de 1 de novembro de 2020, polo do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG), ente constituído por resolución do 1 de xuño de 2018 coa publicación do convenio de colaboración entre as universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña.


Nova web do CISUG:
Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG)http://www.cisug.gal

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia