Quen somos

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG)

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG), constituído como unha entidade de dereito público o 29 de novembro de 2001, naceu da vontade das tres Universidades galegas apoiadas pola Xunta de Galicia, en concreto pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a través da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento, pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, e pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ademais de contar co soporte técnico do Centro de Supercomputación de Galicia.

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia ten como obxectivo fundamental o apoio continuo ós servicios bibliotecarios das tres universidades galegas a través da cooperación interbibliotecaria.

A Xunta de Galicia e as Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, buscaban favorecer así a produción científica que se está a desenvolver en Galicia, poñendo a disposición dos estudantes e dos investigadores unha útil ferramenta tecnolóxica: o acceso á través da rede a un alto número de recursos electrónicos de información científica.

Estatutos

Podes consultar os estatutos do Consorcio aquí :

Estatutos do CBUG (renovados no DOG o 12 09 2006)

Regulamento interno

Aquí poderás consultar o regulamento interno aprobado en reunión de Consello de Goberno do 28 de novembro de 2008.

Regulamento interno do CBUG (544Kb)

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia