Persoal

Dirección Técnica

Dna. Bárbara Gónzalez Núñez
tf> (+34) 881 03 1004
direccionarrobabugalicia.org

Unidade de Administración

Dna. Carmen Balsa Breijo
tf> (+34) 881 03 1004
administracionarrobabugalicia.org

Unidade de Sistemas Informáticos

D. Vicente Piñeiro Vázquez
tf> (+34) 881 03 1004
sistemasarrobabugalicia.org

D. Francisco Vieites Seoane
tf> (+34) 881 03 1004
desarrolloarrobabugalicia.org

Unidade de Xestión da Documentación

Dna. Begoña Rodríguez Agoure
tf> (+34) 881 03 1004
recursosarrobabugalicia.org