Publicado o 02-06-2005 en (Novidades do consorcio)

As tres universidades galegas dende Xuño teñen acceso a Scopus, unha ferramenta de navegación que combina os contidos da propia base de datos (mais de 14.000 títulos) coa información procedente da web científica. Ofrece abstracts dende 1966, enlaces a todo tipo de referencias dende 1996, a posibilidade de configurar alertas, e a redirección ó texto completo.


 


Acceso:


 


http://www.scopus.com


 


Mais información en:


 


http://www.info.scopus.com/aboutscopus/documents/scopus_fb_spa.pdf

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia