O Banco Mundial ofrece acceso a unha multitude de información a través das súas bases de datos electrónicas “online”: Os “Indicadores” sobre o “Desarrollo Mundial (World Development Indicators” – WDI); a “Financiación o Desarrollo Mundial (Global Development Finance” – GDF); e a Biblioteca Electrónica do Banco Mundial (World Bank e-Library).

 
A Biblioteca Electrónica do Banco Mundial contén unha completa colección de máis de 1.300 libros, informes e ademáis documentos, en formato PDF. Estos están publicados polo Banco Mundial, así como toda novidade tan pronto como se produza. Dispoñible dende fai máis de dous años, os “Indicadores” sobre o “Desarrollo Mundial”, ofrecen unha información única a máis de 550 indicadores sobre o desenvolvemento dende 1960. Por último, o financiamento sobre o “Desarrollo Mundial”, prevé máis de 200 indicadores sobre os fluxos de financeiros e a débeda externa de 138 países.

[ Biblioteca Electrónica del Banco Mundial]

[ Indicadores sobre el Desarrollo Mundial]

[ Financiación sobre el Desarrollo Mundial ]

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia