Logotipos

 
 

O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) e os centros de investigación do INGACAL, dependentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, asinaron cadanseu convenio de colaboración co Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG), co fin de participar conxuntamente en diversas iniciativas e actividades de interese común.

En virtude deste acordo, estes centros incorpóranse como membros asociados do CBUG, adquirindo con iso a facultade para participar naqueles proxectos consorciados nos que exista interese, e favorecendo así a produción científica, tecnolóxica e innovadora da nosa comunidade autónoma.

Apresidenta do CBUG e os respectivos responsables dos centros asinaron os convenios a través dos cales ditas institucións poderán acceder a algúns dos recursos electrónicos de información subscritos consorciadamente; en concreto, e nunha primeira fase, habilítase o acceso á colección Science Direct de Elsevier, así como ás coleccións completas dos editores Springer e Wiley, un total de 5.118 títulos de revistas.

Neste contexto hai que lembrar que as publicacións científicas, en especial as revistas, constitúen o principal medio de transmisión e validación dos coñecementos científicos e dos resultados da investigación.

O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), ten como obxectivo principal o desenvolvemento de investigacións encamiñadas a conseguir unha xestión racional e eficiente dos recursos mariños renovables no ámbito xeográfico de competencia da Administración Autonómica de Galicia

O Instituto Galego dá Calidade Alimentaria (INGACAL), ten como obxecto a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector alimentario, sendo tamén o órgano de actuación da Xunta de Galicia en materia de promoción e protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade.

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGalicia), constitúese froito da colaboración entre a Xunta de Galicia, o CESGA, e a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo, co obxectivo fundamental do apoio continuado aos servizos bibliotecarios do tres universidades galegas a través da cooperación interbibliotecaria.

O Consorcio posibilita que os seus membros se beneficien dos seus servizos e da súa función como central de compras, poñendo a disposición dos investigadores o acceso a través da rede a un alto número de recursos electrónicos de información científica, a través dunha xestión eficiente e racional dos fondos dispoñibles para iso.

 


 

Mais información en:

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia