O pasado 22 de decembro levouse a cabo a reunión de finais de ano do Consello de Goberno do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia para a aprobación do orzamento e o plan de actividades de 2005.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia