Con data de 19 de maio de 2005, o Consello de Goberno do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia aprobou a Memoria de Xestión do ano 2004.


 


Pódese atopar na seguinte url:


 


http://www.bugalicia.org/asp/contenido.asp?idIdioma=1&idMenu=12

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia