CINAHL, ofrecida a través de EbscoHost, é unha base de datos especialmente destinada a profesionais do área de enfermería e de especialidades médicas afíns, estudiantes, profesores e investigadores. Conta con índices e resumes de mais de 1.700 publicacións e os seus rexistros acadan as 920.000 entradas.


LION (Literature Online), ofrecida a través de Chadwyck-Healey, é unha base de datos de mais de 350.000 traballos ingleses e americanos de poesía, drama e prosa. Tamén comprende 147 revistas de literatura a texto completo. Esta base de datos abrangue entre outras a coñecida base de datos «MLA International Bibliography».

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia