Aviso legal

Todos os dereitos reservados.
Os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web www.cbug.es e www.bugalicia.org, así como dos elementos contidos nas mesmas (imaxes, sons, vídeo, software ou textos) pertencen ao Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA).

Condicións de uso:

O usuario poderá visualizar os elementos incluídos na web e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. Poderá realizarse un uso público dos contidos da web sempre que se cumpran as seguintes premisas:

  1. que a reproducción dos contidos non persiga lucro algún, nin sexa obxecto de comercialización;
  2. que se indique a autoría dos contidos reproducidos y se acompañen dun enlace á web.

Prohibida a reproducción total ou parcial dos contidos sen autorización. Queda terminantemente prohibida a utilización dos contidos da web con fins comerciais, así como a súa distribución e a súa modificación, alteración ou fragmentación. Perseguirase calquera utilización indebida dos contidos presentados na web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan en dereito.

Confidencialidade e Protección de Datos:

Calquera dato de carácter persoal que o usuario proporcione para a utilización dos servicios e contidos do site estará suxeito ao estabelecido pola LOPD, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia