O 27 e 28 de maio o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia acollerá o encontro dos Southern European Libraries Link (SELL).

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia