A finalis do mes de setembro Bugalicia comezará a reunirse cos editores dos recursos electrónicos de investigación de cara ás subscripcións dos devanditos recursos para o vindeiro 2011.

As datas fixadas polo momento son: o 28 de setembro coa editorial Spriger; o día 30 con Proquest e o 15 de outubro con Willey.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia