A contratación destes recursos farase tendo sempre en conta o interese común das tres universidades galegas que forman o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia: A Coruña, Vigo e Santiago de Compostela.

Para dar de alta ou cancelar un recurso séguense procedementos nos que interveñen distintas comisións formadas por expertos das diferentes universidades ademais dos propios órganos de goberno do Consorcio.

Para máis información http:/www.bugalicia.org/contratacion

PINCHE AQUI PARA ACCEDER

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia