[ Cambio efectivo a partir del 1 de enero de 2004 ]

A partires de Xaneiro de 2004, a base de datos ABI/INFORM Global (suministrada por Proquest), será reemplazada por Business Source Premier (a través de EBSCO).

Business Source Premier da acceso ó texto completo de aproximadamente 3.600 revistas específicas de negocios, incluindo o texto completo de preto de 1.050 publicacións de negocios intensivamente revisadas.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia