O 18 de outubro de 2001 asinouse un Convenio de Colaboración entre a Xunta de Galicia a través da Consellería da Presidencia e Administración Pública, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, a Sociedade Anónima de Xestión Centro de Supercomputación de Galicia e as tres Universidades de Galicia para a creación do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.

PINCHE AQUI PARA ACCEDER

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia