O Vicerreitor de Economía e Planificación, D. José Manuel García Vázquez do novo equipo reitoral da Universidade de Vigo, será o novo  Presidente do Consello de Goberno do Consorcio de bibliotecas Universitarias de Galicia, según Resolución Reitoral da Universidade de Vigo de data 24 de xuño de 2010 (DOG de data 30 de xuño), de delegación de competencias, delégase no Vicerreitor de Economía e Planificiación as competencias relativas á biblioteca.

A Presidencia de D. José Manuel García Vázquez terá vixencia ata o Consello de Goberno de Bugalicia a celebrar a finais do ano 2011.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia