O Ministerio de Ciencia y Tecnología, encomendou á Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, a posta a disposición da comunidade científica e tecnolóxica española do acceso a ‘Web of Knowledge’ da empresa ISI Thomson, como servicio público para todos os investigadores do sistema español de ciencia e tecnoloxía, a partires do 1 de xaneiro de 2004.

En consecuencia, a FECYT contratará a oportuna licencia e xestionará o procedemento de acceso para as Universidades, Organismos Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos, Hospitales e demais institucións da I+D española.

Para mais información pulse
[ EIQUI ]

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia