Don Felix de Moya, Catedrático de Documentación e Vicerrector de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Granada, presentou no CESGA o borrador do informe dos indicadores científicos de galicia (ISI, Web of Science, 1990-2003) como resultado do convenio de colaboración existente entre a Universidad de Granada e o Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia