Sen contar cunha data definitiva de lanzamento, chéganos unha previsualización de Write-N-Cite.

Write-N-Cite é a aplicación que permite acceder as referencias de Refworks, mentres se traballa cun documento en Word. Esta aplicación permite inserir citas no lugar desexado, xerando unha bibliografía co formato seleccionado ó final do documento.

Podedes ver un documento introductorio desta nova versión aquí : Write-N-Cite Refworks 2012 en PDF (2Mb)

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia