[Westlaw] O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia pon en proba para as tres universidades galegas:

O Práctico de Urbanismo de Westlaw, ó que se accederá a través da plataforma Westlaw Encuentra (ó igual que o resto de módulos de Westlaw) e a Westlaw Contrata, ó cal se accederá dende AQUI

Dispoñible dende o 6 de novembro ata o 19 de decembro

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia