A finais de Xaneiro Don Felix de Moya, Catedrático de Documentación e Vicereitor de Novas Tecnoloxías da Universidad de Granada, presentará no Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia o borrador do Estudo de Producción Científica de Galicia como resultado do convenio de colaboración existente entre a Universidad de Granada e o Consorcio de Bibliotecas.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia