O vindeiro día 23 de xuño, a partir das 10:00, D. Félix de Moya celebrará a conferencia «¿Pueden las universidades mejorar la visibilidad de las publicaciones de sus investigadores?» nas dependencias do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia