Publicado o 15-02-2013 en (Novidades do consorcio)

A empresa Informa comunícanos un cambio cambio de versión de SABI, denominada SABI Neo que incorpora novidades tales como:

* Nova interface.

* Maior rapidez e estabilidade.

* Novos webservices

* Informes sectoriais

* Módulo de Fortaleza Financieira

Estas novidades son algunhas das que os usuarios poderán comprobar dende este momento.

SABI Neo e as súas funcionalidades convivirán ata setembro de este ano 2013 coa versión de SABI a que os usuarios accedían ata este momento, sendo estes mesmos usuarios os que decidan cando dar o paso cara o cambio e puidendo escoller nas súas consultas unha ou outra cando estean a realizar buscas.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia