A Mesa de Consorcios e Grupos de Compra españois, integrada por CBUG, CBUA, BUCLE, Madroño, CSUC, UNIRIS, G9, REBIUN e CSIC publicaron unha declaración conxunta na que evidencian o desafío económico que implicará nas súas institucións a crise da COVID-19 e o reto de manter no futuro os niveis de información científica que hoxe están a ofrecer.

A declaración establece:

  • As propostas para as renovacións de 2021 e anos seguintes deberán ter en conta un escenario de redución orzamentaria no sistema español de universidades e organismos de investigación.
  • As renovacións dos acordos actuais, tanto os consorciados como os que subscribe cada institución a nivel individual, deberán estar aliñadas con esta situación, polo que non poderán supoñer en ningún caso aumento de prezo.
  • As condicións económicas ofertadas deberán ser as mesmas para todas as institucións representadas.
  • A prol de manter o espírito de cooperación e obrigada transparencia desta Mesa, compartiremos as propostas dos provedores evitando aceptar condicións desiguais ou que non se apliquen na mesma medida ao resto de membros.

Localízanos na nosa web www.bugalicia.org ou nas redes sociais Facebook ou Twitter           |           BUGalicia é un servizo ofrecido polo Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia